Blog

Šanca pre teba! Vytvárame nové odborné tímy

Vytvárame tri odborné tímy pre lepšiu orientáciu v domácich, ale aj zahraničných témach:

  • mediálno-komunikačný tím
  • bezpečnostno-ekonomický tím
  • vnútro-politický tím

S cieľom vytvoriť “katalóg” vybraných tém, ktoré ovplyvňujú mladých ľudí v spoločnosti.

Ak sa chceš do jedného z tímov pridať, píš správu 😉

adminŠanca pre teba! Vytvárame nové odborné tímy