Partneri

Sú pre naše fungovanie dôležití

MSD spolupracuje s viacerými organizáciami, ktorých činnosť je úzko spätá s hodnotami a cieľmi, ktoré sa v rámci našej činnosti snažíme rozvíjať.

Ďakujeme

adminPartneri