Prehľad nákladov

Prehľad nákladov

Podľa § 8 ods. 14 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov zverejňujeme prehľad nákladov po ukončení volebnej kampane:

10.03.2016: 922,85 EUR – platba za reklamu na sociálnej sieti Facebook

10.03.2016: 8,81 EUR – platba za reklamu na sociálnej sieti Facebook

15.03.2016: 1005 EUR – platba spoločnosti Uptown production, s.r.o. – tlač reklamných nosičov

16.03.2016: 37,50 EUR – platba spoločnosti KIP shops, s.r.o. – tlač reklamných nosičov, prenájom priestoru na výlep

adminPrehľad nákladov