Blog

MSD s novým predsedníctvom

Mladí sociálni demokrati majú nové vedenie. Predsedu občianskeho združenia Juraja Gedru nahradila Martina Gašparová. Snem MSD 2017 vo Vyhniach si zvolil aj nových podpredsedov a generálnu sekretárku.

Za novú predsedníčku si delegáti zvolili Martinu Gašparovú. “Veľmi si vážim prejavenú dôveru a som pripravená s našou organizáciou dosiahnuť minimálne to, čo predchádzajúce vedenie. Máme pred sebou kus práce, som však presvedčená, že to spolu zvládneme,” hovorí Martina. Užšie spolupracovať bude s novou podpredsedníčkou Viktóriou Lehotskou a podpredsedami Máriom Hozzom, Marekom Briestenským a Tomášom Matuškom. Novou generálnou sekretárkou je Veronika Husárová.

Nové vedenie nahradilo doterajšieho predsedu Mladých sociálnych demokratov Juraja Gedru, podpredsedov Matúša Šutaja-Eštóka, Mariána Valentoviča, Štefana Žigu a Andreja Huttu. Z postu generálneho sekretára MSD odchádza Ján Hrubý. “Ďakujem všetkým za spoluprácu a verím, že nové vedenie pozdvihne MSD na vyššiu úroveň. Mám dobrý pocit z vykonanej práce a naďalej sa budem rád podieľať na akciách združenia,” povedal na Sneme Juraj Gedra.

Volebný Snem OZ Mladí sociálni demokrati sa konal 24.06.2017 vo Vyhniach.

adminMSD s novým predsedníctvom