Kontakt

Gunduličova 12
811 05 Bratislava
mladisocialnidemokrati@gmail.com
IČO: 308 52 358
č.ú.: 2664752095/1100
adminKontakt