Kontakt

Gunduličova 12
811 05 Bratislava
mladisocialnidemokrati@gmail.com
IČO: 308 52 358
č.ú.: SK 0611000000002664752095
Štatutárnym zástupcom je predsedníčka:
Mgr. Martina Jarošová Gašparová
Facebook: Mladí sociálni demokrati
Instagram: Mladí sociálni demokrati
Twitter: Mladí sociálni demokrati
adminKontakt