Blog

Deň ústavy Slovenskej republiky

Slovensko si pripomína 25. výročie prijatia dokumentu, ktorý bol vyvrcholením dlhoročných snáh Slovákov o vytvorenie vlastného štátu postaveného na demokratických a republikánskych princípoch Ústavu SR

Je nespochybniteľné, že existencia ústavy a samostatnej Slovenskej republiky je veľký úspech všetkých občanov.

Ústava je rámec, ktorý určuje naše snaženie, ale tak ako človek, aj ona sa musí neustále vyvíjať.

Nezabudnime preto, že sme občanmi demokratického štátu a meniť veci a dokumenty k lepšiemu nie je len naše právo, ale aj naša občianska povinnosť.

adminDeň ústavy Slovenskej republiky