Blog

73. výročie Slovenského národného povstania

73. výročie Slovenského národného povstania

Bolo nám cťou položiť veniec k pamätníku padlých Hrdinov, ktorí padli v boji za to, aby sme dnes, my všetci žili v mieri🕊

Česť a pamiatka všetkým statočným mužom a ženám, ktorí ukázali svoju silu, tým najväčším gestom v povstaní a to položením vlastného života.

admin73. výročie Slovenského národného povstania